Preskoči na sadržaj

O projektu

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2022. godina, pod točkom C2.3.R3-I2 Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta kojeg je nositelj Služba kibernetičke sigurnosti, Kriminalističko-obavještajni sektor, Uprava kriminalističke policije, Ravnateljstvo policije predviđeno je provođenje preventivne kampanje (Aktivnost 5 – Nabava idejnog rješenja i provedbe preventivne kampanje za šire građanstvo i privatni sektor) a za kojeg je određena Služba prevencije, Ravnateljstvo policije.
Sredstva za provođenje Aktivnosti 5 osigurana su u iznosu od 1.031.360 kn s PDV. Plan provedbe preventivne kampanje definiran je na način da do kraja 4Q/2022. treba biti provedena javna nabava za izradu idejnog rješenja i provedbe preventivne kampanje (zaključivanje ugovora o nabavi) dok je razdoblje provedbe kampanje: 12/2022 – 12/2023 uz praćenje ostvarenja rezultata na tromjesečnoj bazi.

Cilj projekta Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta je povećanje razine kibernetičke sigurnosti na području Hrvatske i EU dok je cilj preventivne kampanje osvještavanje šire javnosti kao i zaposlenika u trgovačkim društvima.

Kroz kampanju se planira edukacijom građanima približiti važnost znanja o pojavnim oblicima kibernetičkog kriminala, opasnostima te mjerama prevencije i zaštite. Jačanje svijesti građana odvijat će se putem javne preventivne kampanje, koja će obuhvatit ciljane skupine poput:

  • trgovačkih društava koja su žrtve tzv. CEO i BEC prijevara i malicioznih računalnih programa,
  • djece koja su žrtve nasilja i prijevara na internetu te
  • opću populaciju kao žrtve investicijskih i drugih vrsta internetskih prijevara.

Planirana provedba javne kampanje diljem Hrvatske sukladno smjernicama Vijeća EU uključuje:

  • osvještavanje građana putem nacionalnih i lokalnih TV i radio postaja,
  • izradu i distribuciju edukativnih i preventivnih brošura građanima,
  • izradu i postavljanje preventivno-edukativnih plakata,
  • izradu preventivno-edukativnih audio i video zapisa usmjerenih na jačanje svijesti odraslih i starijih osoba o kibernetičkim prijetnjama,
  • podizanje svijesti osoba s invaliditetom,

kao i suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama, društveno angažiranim umjetnicima, a s ciljem osvješćivanja mladih osoba i njihovih roditelja o kibernetičkom kriminalu, mjerama prevencije i zaštite, kao i organizaciju rada info-punktova putem kojih će se građani informirati o opasnostima kibernetičkog kriminaliteta.